lunes, 4 de marzo de 2013

Convocatòria mencions 2012 Departament Interior

Escrit enviat per Departament Interiror:

Benvolgut/uda,
L’1 de juny de 2012 va tenir lloc la primera edició de l’acte de Lliurament de les mencions de la Seguretat Privada a Catalunya organitzat pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Aquest acte va néixer amb l’objectiu de reconèixer de manera institucional, l’esforç, la dedicació, l’excel·lència en el compliment de les funcions i, especialment, la col·laboració dels professionals de la seguretat privada a Catalunya amb les administracions públiques, la policia de la Generalitat i les policies locals de Catalunya.
El Departament d’Interior vol continuar reconeixent la contribució dels professionals de la seguretat privada a garantir un sistema de seguretat de Catalunya més eficaç i eficient i, per aquest motiu, el Conseller d’Interior ha dictat la Resolució , d’11 de febrer de 2013, per la qual es convoca el procés per a la concessió de mencions en l’àmbit de la seguretat privada a Catalunya per a l'any 2012.
D’acord amb el que disposa aquesta Resolució, s’inicia el termini per presentar, davant la Generalitat de Catalunya, les propostes per a totes les modalitats de mencions en l’àmbit de la seguretat privada.
Les propostes de mencions s’han de presentar mitjançant el formulari SP 13 a ) i s’han d’adreçar a la Direcció General d’Administració de Seguretat.
Els requisits de les persones o entitats que optin a les mencions, la documentació a aportar i els criteris de valoració es regeixen per l’Ordre INT/52/2011, de 30 de març, per la qual s’aprova el procediment per a la concessió de mencions en l’àmbit de la seguretat privada a Catalunya[1].
El termini de presentació de propostes per a totes les modalitats de mencions finalitzarà el dia 30 d’abril de 2013.
Un cop finalitzat aquest termini, totes les propostes presentades seran valorades per  la Comissió d’Avaluació.
Properament us informarem de la data de la segona edició de l’acte de Lliurament de les mencions de la Seguretat Privada a Catalunya.
Us demanem que doneu la màxima difusió a aquesta convocatòria.